Trải nghiệm tính năng của eKip
Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí

Xây dựng website Chỉnh sửa giao diện Quản lý sản phẩm Marketing & SEO Quản lý đơn hàng & thanh toán Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dự liệu

Khi bạn bán hàng Online, dữ liệu(data) chính là tài sản quý giá của bạn. eKip đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo vệ, lưu trữ và sao lưu một cách an toàn nhất. Khi cần, hệ thống sẽ được sao lưu và phục hồi nguyên trạng giúp bạn giảm thiểu những rủi ro do bị gián đoạn quá trình kinh doanh.