Hãy bắt đầu bằng một cái tên!

nhanh chóng đăng ký và sở hữu tên miền thương hiệu của bạn.

Biểu mẫu - Hồ sơ đăng ký tên miền .VN

BIỂU MẪU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC:
1. Bản khai đăng ký tên miền
2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền
BIỂU MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN:
1. Bản khai đăng ký tên miền
2. Bản khai thay đổi DNS tên miền
3. Bản khai thay đổi thông tin tên miền
BIỂU MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ:
1. Chuyển tên miền từ nhà đăng ký khác về eKip
2. Chuyển tên miền từ eKip sang nhà đăng ký khác
Đăng ký dùng thử miễn phí 15 ngày để trải nghiệm toàn bộ tính năng